AVID SURFER & ILLUSTRATOR MAKING WAVESHe is only 12 years old but already have his own clothes brand, got an aricle in Dazed Digital, is a great artist and surfer... check out super boy Kid Creature here

Han är bra 12 år men har redan sitt egna klädföretag, har haft en artikel i Dazed digital är en riktigt duktig artist och surfare ...kolla in superboy Kid Creature här

//