A restless transplant

He left a design job in the NY bought a van and started to surf his way around the west. The road trip of a lifetime. At the moment he is in Baja heading to Cabo. Im checking out the pics and sees what surf  Im missing over there.

Han lämnade ett designerjobb i NY köpte en van och startade surfa runt i väst. För tillfället är han i Baja och är på väg till Cabo. Jag kollar in fotona och ser vilken surf jag missar "over there".


//