REVERSE GRAFFITIThe brazilian artist Alexandre Orion took graffiti to a whole new level a couple of years ago when he turned this transport tunnel in Sao Paulo into a graphic catacombe de Paris. By skraping off layers of black soot, until reaching the natural color of the wall something like reverse graffiti. Check out was he is doing now


Den brasilianska konstnären Alexandre Orion gjorde ett riktigt roligt projekt  för några år sedan när han tog graffiti till en helt ny nivå och skapade en grafiskt version av katakomberna i Paris. Genom att skrapa av lager av svart sot nådde han grundens naturliga färg. Man kan kalla det reverse graffiti. Kolla in vad han har för sig nu alltid lika interessant.

//