STAR LOCKER KE11Y SLATER

Congratulations!! This is very rare and its absolute amazing Kelly Slater won his 11th world title this year and he is one of the oldest ones competing. The 38 year old Florida boy  is a real star, legend and one of the best athletes.

Gratulerar!! Detta händer sällan och är helt fanastiskt , Kelly Slater vann sin  11e världstitle i år och han är en av de äldsta som tävlar. Den 38 åriga florida killen är en riktigt stjärna, en legend och en av de bästa atleterna.

//