THE TOXICITY OF SURFING - GO GREENIt is quite scary when you check the  info on this web page. That we who loves to surf, who loves the ocean and nature,  pollute so much. If you look closer on this  "Toxitcity-Of -Surfing-Infographic" you can clearly see what our surf products/accessories and equipment do with the oceans and our planet. So Go Green as much as you can.

Det är ganska skrämmande när man tittar igenom infon på den här websidan. Att vi som älskar att surfa, vi som älskar havet och naturen, smutsar ner så mycket. Om du tittar närmare på denna "Toxitcity-Of -Surfing-Infographic" kan du utförligt se vad våra olika surfprodukter / tillbehör och utrustning  gör med världshaven och vår planet. Så Go Green så mycket du bara kan. 

//