HELP SAVING THE ATLANTIC RAIN FOREST IN BRAZIL - MAKE A DONATION


I just love project like this one saving the rain forest in Brazil. The long term goal of the Atlantic Rain forest Institution (ARFI ) is to create a 30 kilometer long ecological corridor, that leads from the banks of Rio Contas all the way to the „Serra do Conduru State Park“, where a study realized by the Botanical Garden of New York identified 456 different tree species in one hectare (100m x 100m) – this is considered a world record in biodiversity!
By connecting the remaining patches of rainforest to an ECOLOGICAL CORRIDOR they can ensure that the gene pool for plants, animals and microorganisms becomes larger. A larger gene pool means a wider genetic diversity – a healthy bio diversity. To protect remaining forests is one thing, but to turn this into a sustainable project they have to include the local people that help reforest degraded areas by small and sustainable Guarana cultivations.
So make a donation its simple its fast and even with a small amout you make a change.

Jag älskar projekt som detta med regnskogen i Brasilien. I det långa loppet vill the Atlantic Rain forest Institution (ARFI ) bilda en 30 kilometer lång "ekologisk  korridor" som går från Rio Contas hela vägen till Serra do Conduru State Park. Studier har gjorts och detta område anses ha världsrekord i mångfald av olika arter, detta enligt Botaniska trädgården i New York.
Så genom attsammanföra dessa områden med den sk ekologiska korridoren så blir området större som i sin tur gör att mångfalden ökar. Att skydda regnsskogen är en sak men att göra det till ett långtgående projektär en annan sak så arbetar de med lokalbefolkningen och de i sin tur odlar Guarana som hjälper till att upprätthålla skogen.
donera en slant det är enkelt , snabbt gjort och även en liten summa gör skilllnad.

//